Bæredygtighed og lønsomhed går hånd i hånd

For Inwido går langsigtet, bæredygtigt arbejde hånd i hånd med bæredygtig lønsomhed. Stadigt flere forbrugere efterspørger smarte produkter, som hjælper dem med at nedsætte energiforbruget og dermed CO2-udledningen. Vores fokus på miljøvenlige produkter har gjort, at vi allerede i dag er på forkant med moderne, smarte og energieffektive vinduer og døre. Desuden er vores primære råmateriale, træ, et vedvarende råmateriale, der kan genbruges, og som optager CO2. Dette adskiller os fra de konkurrenter, som primært arbejder med ikke-vedvarende råvarer som plastik.

Bæredygtighedsperspektivet skal gå igen i alt, hvad vi gør og vægtes højt. Vi tilstræber gennemtænkt miljøarbejde, høj forretningsetik, sikre produkter og sunde arbejdsmiljøer. Det daglige arbejde styrer vi ud fra tre prioriterede fokusområder og vores code of conduct, som alle medarbejdere og berørte interessenter skal følge. Her fastlægger vi, hvordan vi forholder os i spørgsmål omkring miljø, etik og socialt ansvar.

For løbende at kunne følge op på udviklingen modtager ledelsen en konsolideret bæredygtighedsrapport hvert kvartal. Ligeledes reviderer vi årligt, om der findes særlige bæredygtighedsspørgsmål, som vi bør arbejde med på længere sigt.

Yderligere information findes i vores seneste årsberetning for Inwido koncernen.