Fokusområder og mål

Vi udvikler vores bæredygtighedsarbejde ud fra tre fokusområder. Hvert område har et antal mål tilknyttet, som vi benytter til at måle og evaluere vores arbejde:

1. Bæredygtige produkter og forretninger

Vi skal anvende træ fra bæredygtige skovbrug, benytte bæredygtige skovbrug og forædlingsprocesser samt tilbyde produkter, som bidrager til et bæredygtigt indendørsmiljø.

2. Et sikkert og udviklende arbejdsmiljø

Vi skal sikre et sikkert arbejdsmiljø uden ulykker, vi skal nedbringe sygefraværet, og vi skal udvikle vores medarbejdere.

3. Nedsat miljøbelastning fra produktionen

Vi skal nedbringe vores energiforbrug, CO2 udslip og andre kilder til forurening samt overvåge og kontrollere affald og materialer.