Forbrugeren i fokus

Den overvejende del af vores produkter ender i boligmiljøer. Forbrugerkendskab er derfor en vigtig grundpille for os. Vi følger nøje de faktorer, der styrer, hvordan vi investerer i vores hjem, fra megatrends som urbanisering og energilovgivning til hurtigt skiftende indretningstendenser, helt ned på lokalt niveau.

Miljøbelastning, omkostningseffektivitet, attraktivt design, tryghed og komfort er nogle af de faktorer, som vi ved, er essentielle for forbrugeren. Vi har igennem det seneste årti set stadig flere tegn på, at vi lever i en foranderlig tid. Forandringer i forbrugerens opfattelse af hjemmet, deres drømme, tid, miljø og hvordan forbruget hele tiden ændres og vokser. Den digitale revolution samt de nye måder at søge og købe varer og tjenester på har sammen med de seneste års finansielle uro været med til at skabe nye forbrugertendenser.

I forhold til at strukturere vores viden har vi dannet en række personas. Disse personas svarer til forskellige ønsker og behov, som vi ser hos forbrugerne, og som fungerer på alle vores markeder. Med dette udgangspunkt er vi i stand til at skabe et tydeligere billede af slutbrugernes forskellige behov. Det hjælper os med at målrette vores arbejde både med produktudvikling, vores lokale brand udvikling samt vores valg af salgskanaler. 

Siden 2012 har vi udgivet trendrapporter, som på forskellige måder beskriver forbrugernes adfærd:

”Renovering af din bolig – drøm eller mareridt” (2014)

Store drømme. Mindre plads. Et vindu mod søgen efter drømmeboligen. (2012)