Innovation er teamwork

Inwidos udviklingsafdeling (R&D) har til opgave at drive det innovative arbejde i koncernen. Dette arbejde koordineres af den overordnede koncernfunktion inden for området, men innovation er også teamwork. Idéer udspringer forskellige steder fra, og derfor er vi meget opmærksomme på omverdenen. Vi analyserer tendenser og taler med forskere, detailforhandlere, kunder og leverandører. Vi er lige så opmærksomme på vores egne medarbejdere. Vores F&U-afdelinger arbejder for eksempel i tæt dialog med markedschefen for at sikre, at vores arbejde med idé- og konceptudvikling falder i tråd med behovene og udviklingen på markedet.

Et eksempel på, hvordan vi inddrager omverdenen i vores udviklingsarbejde, er den åbne innovationskonkurrence, vi har udarbejdet i samarbejde med den svenske forskningspark, Ideon 2012. Studenter og forskere blev opfordret til at fremlægge deres tanker om fem af vores vigtigste udviklingsområder. Resultatet blev mange gode idéer, hvoraf nogle kom til at danne grundlag for produkter, som nu er lanceret i vores IQ-koncept.

For Inwido er produktudvikling og investering i grøn innovation er en integreret del af strategien. Vi ser det som en stor fordel at kunne indgå i brede samarbejder og herigennem bidrage til, at udviklingen bevæger sig i den rigtige retning mod mere energieffektiv energianvendelse, der også bidrager til bedre trivsel og en smartere hverdag for forbrugerne. Et godt eksempel på et sådant projekt er udviklingen og markedslanceringen af den energibesparende facadeafskærmning Energy Frames fra Art Andersen.

Ikke alene har den nytænkte solafskærmning, der kan reducere energiforbruget i bygninger med op til 50 %, modtaget Ingeniørens Bæredygtighedspris 2014. Systemet er også blevet godt modtaget på markedet og er allerede i brug, bl.a. på en ny pavillonbygning på Rigshospitalet.

Design er en anden vigtig innovationsfaktor. Vi ved, at produktets æstetiske udtryk får stadig større indvirkning på købsbeslutningen. Derfor arbejder vi blandt andet tæt sammen med arkitekter. Vores varemærke SnickarPer arbejder for eksempel med velkendte designere som Björn Dahlström og Stina Sandwall, og udbyder tjenesten Architect Lab – en mulighed til arkitekter, som tegner huse, hvor de kan få professionel assistance til også at udforme egne døre til mindre eller større serier.

Vi tilknytter også digital ekspertise til at udvikle endnu flere smarte produkter. Fra 2013 har vi været interessenter i virksomheden WeBeHome, der er specialister i teknik til smarte hjem. I 2014 blev vi også interessenter i designvirksomheden Art Andersen, som tilbyder innovative, smarte løsninger til afskærmningsløsninger og bygningsdesign.