Kompetenceudvikling

Inwido tror stærkt på sammenhængen mellem vores medarbejderes kompetencer og de resultater, vi opnår. Derfor er HR-indsatsen en strategisk prioritet for Inwido og en platform for vores succes i fremtiden.

At finde og udvikle de rigtige mennesker til fremtiden er altafgørende for enhver virksomhed. Inwido benytter flere værktøjer til at sikre kompetencer og deres videreførelse.

Identificer de nødvendige færdigheder

Vi evaluerer og analyserer vores nuværende og fremtidige kompetencebehov. I 2012 indledte vi en audit-proces for de forskellige ledelsesteams og ledere inden for vores forretningsområder. Disse audits udføres med et perspektiv inden for hele gruppen på kompetenceudvikling, talentstyring og videreførelsesplaner.

Uddannelse til lederskab

Hos Inwido har vi et lederskabsprogram med forskellige trin og fokusområder. Denne uddannelse er vigtig og har stor værdi, hvis vi vil have de bedste ledere, og i sikringen af, at vi har en fælles ledelsesfilosofi. At have de rigtige og mest kompetente ledere gør en stor forskel og har en enorm indflydelse på virksomheden og vores kultur.

Fremme af intern mobilitet

Vi tror på at udvikle vores eksisterende talenter, ikke mindst fordi de i forvejen har en stærk fornemmelse for vores kultur. Derfor opmuntrer vi vores medarbejdere til at overskride grænser, både geografisk og fagligt.

Tilstræb balance mellem kønnene og kulturel alsidighed

At have en arbejdsstyrke, der afspejler samfundet som helhed gør os dynamiske og støtter os i at udvikle nyt kundekendskab. Et af vores mål er for eksempel at have mindst 25 procent kvinder i lederstillinger.  Alsidighed er noget vi er bevidste omkring og fokuserer på i alle rekrutteringsprocedurer.