Lederskab

Inwido lederskab – måden at inspirere på

Hos Inwido tror vi på en klar og fast kultur, der er på linje med virksomhedens værdier og forretningsmål. Vi forventer en ærlig og ligefrem kommunikationskultur, hvor bores ledere baner vejen ved at skabe et godt arbejdsmiljø. Både for virksomheden og den enkelte medarbejder.

Ledere forventes at være modige og fremme forandringer ved at tænke i nye baner som inspirerende ledere. Vores kultur beskriver et sæt attituder, og vores ledere forventes at efterleve denne kultur. Vi taler om vigtigheden af at se kendsgerningerne i øjnene, at handle på dem og bruge den ærlige kommunikation som et middel til opbygning af tillid.

Nøglen til succes er at kombinere vores værdier og vores kultur gennem en ledelsesstil, der inspirerer og motiverer vores teammedlemmer i deres daglige arbejde. For den enkelte medarbejder kendetegnes dette ved en løbende udvikling. Og for virksomheden skaber dette værdier til fremtiden.

Vores ledere skal være forbilleder og gode ambassadører for Inwido, og det er af altafgørende betydning, at de handler og optræder i overensstemmelse med vores virksomheds værdier og vores adfærdskodeks. Vores lederes adfærd sætter standarden for “The Inwido Way”.