Miljø

Sådan ser vi på miljøansvar

Inwido kan bidrage til en mindre miljøbelastning på flere måder: For det første kan vi aktivt nedbringe vores egen miljøpåvirkning. Det gør vi ved at effektivisere processer, anvende vedvarende råvarer og prioritere bæredygtigt produceret træ. Lokalt baserede virksomheder bidrager også til at holde udslippet nede fra transportdelen. For det andet kan vi bidrage indirekte ved at tilbyde forbrugerne energieffektive vinduer og døre, så de selv kan nedbringe deres energiforbrug og dermed også deres del af miljøbelastningen. Vi overholder alle juridiske krav, som pålægges os, i forbindelse med miljøpåvirkningen fra vores virksomheder og gennemfører løbende miljøcertificeringer. Med hensyn til vores leverandører så kræver vi, at de skal følge det pågældende lands miljølovgivning og miljøbestemmelser. Vi har derfor udarbejdet en vurderingsproces for underleverandører, så de i det omfang, det er muligt, kan forsikre os om, at de arbejder langsigtet og bæredygtigt gennem hele forsyningskæden.

Vores primære miljøpåvirkning fra produktionen er udslip til atmosfæren fra opløsningsmidler samt støv, som opstår ved overfladebehandling, imprægnering og anvendelse af brændstoffyrede kedler.