Socialt ansvar

Sådan ser vi på socialt ansvar

Vi har et ansvar over for vores kunder i forhold til at tilbyde produkter, som er produceret med respekt for menneskelige vilkår og rettigheder. Et af vores tre prioriterede fokusområder inden for bæredygtighed er, at vores medarbejdere skal have et trygt og udviklende arbejdsmiljø. At arbejde på et internationalt marked indebærer krav om at handle i overensstemmelse med gældende lovgivning og normer. For at sikre dette helt ned på underleverandørniveau arbejder vi med stramme retningslinjer og rutiner, som findes samlet i vores adfærdskodeks. Her fastlægger vi, hvad vi kræver af vores underleverandører med hensyn til socialt ansvar.