Vinduesguide

Hvad ved du om luft, sprosser og gasarter?

Hos Inwido brænder vi for vinduer og deler gerne ud af vores viden. Her følger nogle af de vigtigste ordforklaringer om vinduer, som alle med interesse for nybygning og renovering kan have glæde af.

Sprosser

Sprosser anvendes til en stilmæssig tilpasning af vinduer, så de passer til netop dit hus. Der findes mange forskellige muligheder og valg af sprosser til at genskabe så mange stilarter og tidsepoker som muligt.

Ægte sprosse

Fremstilles af træ og er glasdelende. På koblede vinduer monteret i den yderste ramme med enkeltglas og kitfals. Ved termoruder er ægte sprosser gennemgående. Anvendes også når man vil have 1-fagsvinduer til at se ud som 2-fagsvinduer.

Energi-sprosse

Fremstilles af kompositmaterialer, aluminium eller træ og opdeler ruden i det ønskede antal felter. Monteres indvendigt og udvendigt på en 2- eller 3-lags termorude. Da energi sprosser ikke er glasdelende opnås en væsentlig bedre u-værdi på vinduet.

Mellemglas sprosse

Fremstilles af aluminium. Placeres mellem glaslagene og er ikke glasdelende. Holder sig pæne år efter år. Bliver ikke snavset og er aldrig i vejen ved vinduespudsning.

Energimål, U-værdi

U-værdien er et mål for vinduers varmeisolerende egenskaber. Jo lavere værdi, desto bedre isoleringsevne. U-værdien måles gennem hele vindueskonstruktionen, dvs. træ og glas samlet.

Isolerende glas

Isolerende glas er ”sammenbygget glas”, som er sammensat af to eller tre lag glas med en indbyrdes afstand også kaldet termoruder. Termoruder er forseglet og har ikke nogen form for ventilation. For at opnå en lav U-værdi er udgangspunktet oftest en 3-lags termoruder. Energiglas har en usynlig kemisk belægning på indersiden af glasset, som forhindrer varmetab.

Gasarter

I isolerende glaskonstruktioner (termoruder) bruges argon og i visse tilfælde kryptongas til at forbedre U-værdien. Disse gasarter udvindes fra luften og er helt ufarlige. Termoruder med gas isolerer bedre mod varmetab end luft.

Afstandsprofiler mellem glaslagene

Der sidder afstandsprofiler mellem glassene i en termorude. For at opnå forbedrede U-værdier anvendes der kompositbelagte afstandsprofiler. På glasafstandsprofilen er trykt information om produktionsdato og den isolerende rudes opbygning.

Kondens

På indersiden - Kondens på vinduets inderside opstår, hvor varm og fugtig indeluft nedkøles på en kold glasflade og afsættes som dug. Årsagen er for eksempel tilbageværende byggefugt eller oftere utilstrækkelig luftcirkulation ved ruden. En tæt gardinopsætning eller dybe vindueskarme, kan hindre luften i at cirkulere mod vinduet og dermed være årsag til kondens.

På ydersiden - Når et meget velisoleret vindue – typisk med 3-lags glas - er placeret på et udsat sted eller et sted, hvor luftfugtigheden er høj, kan der af og til opstå kondens på ydersiden af ruden. Årsagen er, at ruden isolerer så effektivt, at der næsten ikke trænger varme ud til det yderste lag glas. Derved bliver yderruden nedkølet og når så udetemperaturen stiger om morgenen sker det hurtigere end glasset kan nå at optage varmen. Den høje luftfugtighed resultere så i midlertidig kondens på vinduets yderside. Normalt sker dette om efteråret og foråret, hvor temperaturforskellen mellem nat og dag er meget stor. Om morgenen opvarmes luften og ruden udefra, og kondensen fordamper. Udvendig kondens på et vindue er altså ikke et tegn på, at der er noget galt med det, men er et fysisk bevis på, at vinduet isolerer ekstremt godt.

Fast karm

Et vindue, der ikke kan åbne. Et økonomisk alternativ f.eks. ved placering op mod en fransk dør eller i store partier.

Sidehængt vindue

Det traditionelle danske udadgående vindue med hængsler på siden.

Tophængt vinduer

Samme konstruktion som et sidehængslet vindue men med hængsler i overrammen.

Vendevinduer

Vinduer med beslag, som gør det muligt at vende vinduet 180 grader, så vinduets yderside kommer til at vende indad i lokalet. Praktisk ved vinduespudsning! Løsningen ses både som topvendevindue og sidevendevindue

DB RW

Mål for vinduets lydisoleringsegenskaber. Jo højere værdi, jo bedre lyddæmpningsevne. Støj halveres for hver femte enhed. Eksempel: Ved dB Rw 45 er lyden halveret to gange i forhold til dB Rw 35.

Modulmål

I Danmark benævnes vinduer ofte med modulmål, dvs efter ”hullet i væggen”. For eksempel er et murhul på modulmål 15M x 12M i virkeligheden 1510 x 1210 mm, men karmens ydermål er noget mindre for at give plads til tilretning og fugning og derfor skal vinduet typisk leveres 1488 x 1188 mm

Måltagning

Mål på vinduer og døre angives altid i bredde x højde. Vinduesstørrelsen måles altid i modulmål. Dette får du nemmest ved at måle ”hullet i væggen”. Tal med din forhandler af byggematerialer eller en snedker, hvis du er i tvivl.

Spalteventil

En spalteventil er en lille ventil der kan åbnes og lukkes for at sikre naturlig ventilation, uden at skulle åbne vinduet. Spalteventiler bør ikke anvendes i nyt byggeri da indeklimaet her ofte styres via et centralt genindvindingsanlæg.