Virksomhedskultur

Inwidos kerneværdier – hvordan vi arbejder sammen

Inwidos kerneværdier definerer vores samarbejdsformer, som sikrer, at vi opfylder vores forretningsmål. De definerer, hvordan vi samarbejder med kollegaer, kunder og samarbejdspartnere. Vi har en tro på, at en værdi ikke er en absolut og endegyldig sandhed men et redskab til at drøfte, hvordan vi løser forskellige udfordringer.

Vores værdier er klart forbundet med vores ledelseskultur, og sammen arbejder vi på at udvikle et inspireret og begejstret arbejdsmiljø.

Sammen kan vi bruge værdierne til åben drøftelse af bedste praksis for at nå vores mål og forbedre folks velbefindende.

Consumer in mind

Vores mål er at forstå kundernes forventninger og behov og derefter handle på dem. For at leve op til, vores kunder og samarbejdspartneres forventninger til os, skal vi have et personligt engagement og handle med ærlighed og respekt.

”Vi ønsker, at alle skal have indsigt i og kunne sætte sig ind i en slutbrugers tankegang i hele Inwidos organisation”.

Courage to improve

Vi er proaktive og tilstræber at være innovative frontløbere i alt hvad vi gør. Vi fremmer en innovativ tankegang for at nå vores mål og altid finde de bedste løsninger.

”Vi er klar til forandringer i tide og til at gennemføre disse ændringer for at opfylde vores virksomheds strategi og mål”.

Competent people at hand

Gennem de rigtige kompetencer vil vi skabe engagement og inspiration, der får vores bevidsthed til at vokse. Vi opmuntrer hinanden til at dele viden og samarbejde i team. Gennem vores arbejdsform opbygger vi motivation og tillid.

”Vi har behov for ærlige tilbagemeldinger og åbenhed som en adfærdsform, også når vi giver tilbagemeldinger, i stedet for at undgå de vanskelige emner”.