Bærekraft og lønnsomhet henger sammen

For oss på Inwido går langsiktig arbeid med bærekraft hånd i hånd med bærekraftig lønnsomhet. Stadig flere forbrukere etterspør smarte produkter som hjelper dem med å redusere energiforbruket, og dermed klimapåvirkningen. Vårt fokus på miljøtilpassede produkter har gjort at vi allerede i dag befinner oss i første rekke med våre moderne, smarte og energieffektive vinduer og dører. Tre, som er vår fremste råvare, er dessuten fornybar og resirkulerbar og absorberer karbondioksid. Dette skiller oss positivt ut fra de av våre konkurrenter som primært arbeider med ikke-fornybare råvarer, for eksempel plast.

Bærekraftperspektivet skal gjennomsyre alt vi gjør, og har høy prioritet. Vårt mål er gjennomtenkte miljøtiltak, høy forretningsetikk, trygge produkter og et sunt arbeidsmiljø. Vi styrer det daglige arbeidet basert på tre prioriterte fokusområder samt våre etiske retningslinjer, som alle medarbeidere og interessenter må følge. Der slår vi fast hvordan vi forholder oss til miljø, etikk og samfunn.

For å kunne følge opp utviklingen kontinuerlig får ledelsen en samlet rapport om bærekraft hvert kvartal. Hvert år vurderer vi også om det finnes spesielle spørsmål knyttet til bærekraft som vi bør arbeide med på lengre sikt.

Ytterligere informasjon finnes i vår siste årsrapport.