Bedriftskultur

Inwidos kjerneverdier – hvordan vi samarbeider

Inwidos kjerneverdier definerer måten vi samarbeider på for å nå målene våre. De definerer hvordan samarbeidet med kolleger, kunder og forretningspartnere skal foregå. Vi mener ikke at en verdi er en absolutt sannhet, men mer et verktøy for å diskutere hvordan vi kan løse situasjoner.

Verdiene er knyttet til ledelseskulturen, og sammen skal vi utvikle et godt og stimulerende arbeidsmiljø.

Sammen kan vi bruke verdiene våre for å få til en åpen diskusjon om løsninger slik at vi kan nå målene våre og skape et godt arbeidsklima.

Consumer in mind

Vi har som mål å forstå forbrukernes forventninger og behov og handle deretter. For å kunne leve opp til forbrukernes og samarbeidspartnernes forventninger må vi vise personlig engasjement og opptre med ærlighet og respekt.

"Vi vil at alle i Inwido skal ha den nødvendige innsikten og kunne sette seg i sluttbrukerens sted."

Courage to improve

Vi er proaktive og skal være nyskapende i alt vi gjør. Vi vil fremme et innovativt tankesett for å nå målene våre og finne de beste løsningene.

"Vi skal gjøre endringer i tide og på en slik måte at de oppfyller selskapets strategi og mål."

Competent people at hand

Rett kompetanse skal hjelpe oss med å skape engasjement og inspirasjon slik at vi kan videreutvikle oss. Vi oppmuntrer hverandre til å dele kunnskaper og jobbe sammen i team. Gjennom vår måte å arbeide på bygger vi motivasjon og tillit.

"Vi trenger en atferd som bygger på ærlige og åpne tilbakemeldinger i stedet for å unngå vanskelige temaer."