Fokusområder og mål

Vi arbeider med bærekraft ut fra tre fokusområder. Hvert område har tilknyttede mål som vi bruker til å måle og evaluere arbeidet:

1. Bærekraftige produkter og virksomheter

Vi skal bruke tre fra bærekraftige skogbruk, benytte oss av bærekraftige foredlingsprosesser og tilby produkter som bidrar til et bærekraftig innemiljø.

2. Et sikkert og stimulerende arbeidsmiljø

Vi skal ikke ha arbeidsrelaterte ulykker, vi skal redusere sykefraværet, og vi skal gi medarbeiderne våre utviklingsmuligheter.

3. Redusert negativ miljøpåvirkning fra produksjonen

Vi skal redusere energiforbruk, karbondioksidutslipp og andre utslipp samt overvåke og kontrollere avfall og materialer.