Forbrukertrender

Forbrukeren i fokus

Størstedelen av våre produkterbrukes i hjemmemiljøer. Det gjør forbrukerkunnskap til en hovedsak for oss. Vi følger nøye med på hva som styrer folks investeringer i hjemmet, alt fra megatrender som urbanisering og energireguleringer til raskt skiftende interiørtrender, helt ned på lokalt nivå.

Miljøpåvirkning, kostnadseffektivitet, attraktiv design og en opplevelse av sikkerhet og komfort er faktorer vi vet er viktige for forbrukerne. Det siste tiåret har vi også sett stadig flere bevis på at vi lever i en tid i forandring. Forbrukernes oppfatning av hjem, drømmer, tid og miljø endrer seg raskt, og det samme gjør forbruket. Dette, sammen med den digitale revolusjonen og nye metoder for å finne og kjøpe varer og tjenester – i tillegg til den økonomiske uroen de siste årene – har ført til nye forbrukertrender.

For å strukturere vår kunnskap våre har vi definert en rekke forbrukerarketyper. Arketypene representerer ulike ønsker og behov vi ser hos forbrukerne, og er anvendelige på alle markeder. Med disse som utgangspunkt får vi et klarere bilde av behovene til sluttbrukerne. Det hjelper oss å styre både produktutvikling, lokal varemerkeutvikling og valg av salgskanaler.

Siden 2012 har vi gitt ut to trendrapporter som på ulike måter går i dybden på forbrukeratferd:

Renovating your home – heaven or hell (2014)

Store drømmer. Små steder. Et vindu til drømmehjemmet (2012)