Innovasjon

Innovasjon er et teamarbeid

Inwidos forsknings- og utviklingsavdelinger (FoU) har som oppgave å drive innovasjonsarbeidet i konsernet. Dette arbeidet koordineres av en overordnet konsernfunksjon. Innovasjon er imidlertid et teamarbeid. Ideer kan komme fra mange hold. Vi lytter nøye til omverdenen, analyserer trender og prater med forskere, forhandlere, kunder og leverandører. Vi lytter like nøye til våre egne medarbeidere. FoU-avdelingene jobber for eksempel i tett dialog med markedssjefene for å sikre at idéarbeidet er samkjørt med markedets behov og utvikling.

Ett eksempel på hvordan vi inkluderer omverdenen i utviklingsarbeidet, er den åpne innovasjonskonkurransen vi arrangerte sammen med den svenske forskningsparken Ideon i 2012. Studenter og forskere ble invitert til å presentere sine tanker rundt fem av våre viktigste utviklingsområder. Dette resulterte i mange gode ideer, og noen av dem danner grunnlag for produkter vi nå har lansert som en del av IQ-konseptet.

Design er en annen viktig innovasjonsfaktor. Vi vet at produktutseendet får stadig mer å si for kjøpsbeslutningen. Derfor jobber vi tett med formgivere og arkitekter. SnickarPer, et av våre varemerker, samarbeider for eksempel med kjente designere som Björn Dahlström og Stina Sandwall, og tilbyr dessuten tjenesten Architect Lab – der arkitekter som tegner hus, kan få profesjonell hjelp til å utforme dører for større eller mindre serier.

Vi har også knyttet til oss digital ekspertise for å utvikle enda flere smarte produkter. Siden 2013 har vi vært deleier av bedriften WeBeHome, spesialister på teknologi for smarte hjem. I 2014 ble vi også deleier av designfirmaet Art Andersen, som tilbyr nyskapende, smarte avskjermingsløsninger.