Kompetanseutvikling

Inwido ser en tydelig sammenheng mellom de ansattes kompetanse og resultatene vi oppnår. Personalarbeid er derfor en strategisk prioritet for Inwido, og en plattform for fremtidig suksess.

Det er viktig for enhver bedrift å finne og utvikle riktige medarbeidere. Inwido bruker ulike verktøy for å sikre kompetanse og rekruttering:

Identifisere nødvendige ferdigheter

Vi evaluerer og analyserer våre nåværende og fremtidige kompetansebehov. I 2012 iverksatte vi en revisjonsprosess for ledergruppene og lederne innenfor de ulike forretningsområdene. Revisjonene utføres med et konsernomfattende perspektiv på kompetanseutvikling, talentstyring og rekrutteringsplaner.

Lederopplæring

Inwido har et lederprogram med ulike trinn og fokusområder. Denne opplæringen er viktig og nyttig for at vi skal ha de beste lederne og kunne sikre en felles ledelsesfilosofi. Gode og kompetente ledere har stor betydning og virker positivt inn på selskapet og kulturen.

Oppmuntre til intern mobilitet

Vi tror på utvikling av eksisterende talenter, ikke minst fordi de allerede kjenner kulturen i selskapet. Vi oppmuntrer derfor ansatte til å krysse grenser, både geografisk og profesjonelt.

Arbeide for kjønnsbalanse og kulturelt mangfold

En arbeidsstyrke som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet, gjør oss dynamiske og tilfører oss nye forbrukerkunnskaper. Eksempelvis er et av målene våre å ha minst 25 prosent kvinner i ledende stillinger. Mangfold er viktig for oss, og noe vi vektlegger i rekrutteringsprosessen.