Ledelse

Inwido-lederskap – en måte å inspirere på

I Inwido tror vi på en tydelig og robust kultur som er samkjørt med selskapets verdier og forretningsmål. Vi forventer en ærlig og oppriktig kommunikasjonskultur der lederne baner vei ved å skape et godt arbeidsmiljø, både for selskapet og enkeltindividet.

Lederne skal være modige og kunne tenke nytt for å inspirere til forandringer. Bedriftskulturen uttrykker et holdningssett, og lederne skal leve i pakt med denne kulturen. Det er viktig å innse de faktiske forholdene, ta grep og bruke ærlig kommunikasjon for å bygge tillit.

Nøkkelen til fremgang er å kombinere verdier og kultur i en lederstil som inspirerer og motiverer teammedlemmer i deres daglige arbeid. For den enkelte ansatte kommer dette til uttrykk gjennom kontinuerlig utvikling. For selskapet skaper det verdier for fremtiden.

Våre ledere skal være rollemodeller og gode ambassadører for Inwido, og det er helt avgjørende at de handler og opptrer i tråd med selskapets verdier og etiske retningslinjer. Ledernes atferd setter standarden for "Slik gjør vi det i Inwido".