Markedet

Det norske markedet

Det norske markedet for vinduer og dører følger i stor grad konjunkturene i boligmarkedet. Historisk har vindusbransjen vært preget av mange små, lokale produsenter, men som i mange andre bransjer har de siste årene vært preget av konsolidering. Mange av de mindre aktørene har vanskelig for å klare seg på egen hånd, når innkjøperne stadig blir færre på grunn av kjededannelse.

I dag er det fire store aktører i bransjen, og Inwido er en av disse. Selskapet består i dag av vindusmerkene Lyssand og  Frekhaug Vinduet, samt Diplomat dører. Vi selger også takvinduer fra Fakro på det norske markedet.

Frekhaug Vinduet har egen fabrikk på Frekhaug utenfor Bergen, mens Lyssand og Diplomat produseres i våre fabrikker i Syd-Sverige. Mer om merkevarene finner du på våre merkevaresider:

Lyssand

Frekhaug Vinduet

Diplomat

Markedssektorer

Vindus- og dørmarkedet er oppdelt i boliger og næringsbygg/industri. Begge disse sektorene kan igjen deles opp i renovering og nybygg. Inwido Norge jobber primært innen markedssektoren boliger. På det norske vindusmarkedet utgjør boligsektoren ca. 70 prosent av det totale markedet. Renoveringssektoren utgjør i sin tur godt og vel to tredjedeler av dette. Størstedelen av salget skjer innen renovering.

Salg

Inwido arbeider med flere typer salgskanaler, tilpasset lokale preferanser. I forbrukersegmentet er det en forbruker som tar kjøpsinitiativet. Selve kjøpet kan så skje gjennom direktesalg eller via snekker, installatør eller et mindre byggefirma eller en forhandler, for eksempel et byggvarehus. Når en industrikunde tar initiativet til kjøpet, er salgskanalene husfabrikanter eller byggefirmaer.