Organisasjon

Inwido Norge er ett av fem forretningsområder innen Inwido-konsernet. Vi har vårt hovedkontor på Midtun utenfor Bergen og en vindusfabrikk på Frekhaug, nord for Bergen.

Som selskap skal Inwido kunne håndtere stor lokal dynamikk, samtidig som vi skal utnytte sentrale synergieffekter og stordriftsfordeler. 

Inwido Norge har rundt 110 ansatte, hvorav ca. 70 av disse er tilknyttet fabrikken på Frekhaug. På Midtun har vi vår salgs- og markedsorganisasjon, samt alle nødvendige stabsfunksjoner som økonomi, IT, logistikk og HR.

Vår lokale ledergruppe finner du her