Samfunnsansvar

Vårt syn på samfunnsansvar

Vi har ansvar for å tilby kundene våre produkter som er fremstilt med respekt for menneskelige vilkår og rettigheter. Et av våre tre prioriterte fokusområder innen bærekraft er at medarbeiderne skal ha et trygt og stimulerende arbeidsmiljø. Å arbeide i et internasjonalt marked innebærer krav om å handle i overensstemmelse med gjeldende lover og standarder. For å sikre dette helt ned på underleverandørnivå følger vi nøye utarbeidede policyer og rutiner som er samlet i våre etiske retningslinjer. Der slår vi fast hva vi krever av underleverandørene når det gjelder samfunnsansvar.