Visjon, misjon og forretningsidé

Vår visjon

Være det mest konsumentdrevne, ledende forbildet i Europa innenfor vinduer og dører med tilbehør.

Vår misjon

Et bedre liv i hjemmet.

Vår forretningsidé

Inwido tilbyr miljøtilpassede vinduer og dører med tilhørende tjenester og tilbehør til forbrukere, byggefirmaer og husfabrikanter i Europa. Vi har fokus på kundenes og sluttbrukernes behov og utvikler og leverer nyskapende produkter og tjenester med attraktiv design som øker menneskers velvære gjennom reduserte levekostnader, mindre miljøpåvirkning og bedre sikkerhet og komfort.

Vår forretningsmodell

Inwidos forretningsmodell kombinerer lokal tilpasning med stordriftsfordeler. Mesteparten av salget – godt og vel 70 prosent – går til forbrukermarkedet. Produktene markedsføres primært via nasjonale varemerker. Salget til forbrukere skjer hovedsakelig via forhandlere eller direkte via mindre byggefirmaer og snekkere, alternativt gjennom våre egne selgere, som da også tilbyr installasjon. De resterende 30 prosent av salget går til industrikunder som husfabrikanter og store byggefirmaer.