Incitamentsprogram 2016 - 2019

Incitamentsprogrammet inkluderar 1) erbjudande att teckna konvertibler för alla anställda 2) erbjudande att teckna teckningsoptioner för ledande befattninghavare i Inwido, dvs koncernledningen och Senior Leaders. Senior Leaders består av personer som ingår i lokala ledningsgrupper (Danmark, EBE, Finland, Norge, Sverige och Supply) samt alla Vice Presidents inom Inwido.

Dokument for konvertibelprogrammet  – alla anställda

Dokument för teckningsoptioner – till ledande befattningshavare i Inwido