Border

Corporate Social Responsibility - en viktig del av vår verksamhet

Att ta ansvar för världen omkring oss blir allt viktigare för alla företag och något som vi på Inwido bygger in i vår företagskultur.

Vi tar CSR (Corporate Social Responsibility) till våra hjärtan genom att agera ansvarsfullt i allt vi gör. Vår mission är att förbättra människors välbefinnande och det är också en viktig del av hur vi gör affärer. En internationell marknadsplats ställer krav på att man handlar i överensstämmelse med lagstiftning och normer och visar på vikten av att säkerställa tillämpningen av Inwidos riktlinjer och rutiner.

För fortsatt framgång för Inwido-koncernen förväntas alla anställda agera ansvarsfullt ekonomiskt, socialt och etiskt. Vi vill inspirera och skapa möjligheter att bygga starka, ansvarsfulla relationer inom och utanför vårt företag.

Border