Border

Energieffektivitet i fokus

Inwido spelar en ledande roll i utvecklingen av fönster och dörrar som är både miljövänliga och energieffektiva. Ungefär en tredjedel av värmen i ett hem går förlorad genom fönstren. Ett normalstort hushåll kan sänka sitt årliga energibehov med 4000 kilowattimmar genom att installera energieffektiva fönster. Varje kilowattimme som sparas minskar utsläppen av koldioxid med 1 kg.

Bortsett från att spela en viktig roll i energisparandet genom de produkter vi tillverkar, har Inwido interna mål för energiförbrukningen. Dessa är att minska:

  • Förbrukningen av fossila bränslen
  • Elförbrukningen
  • Energimängden som produceras i interna processer
Border