Border

Hög etisk standard är viktigt för Inwido

Inwido strävar efter hållbarhet i allt vi gör. Denna hållning baseras på bolagets etiska riktlinjer som sätter ramarna för olika hållbarhetsfrågor inom ämnena lagstiftning, mänskliga rättigheter, affärsetik, arbetsetik, miljö och kommunikation. Styrelseledamöter och alla medarbetare på Inwido förväntas vara medvetna om och utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med Inwidos etiska riktlinjer. Alla individer uppmanas att rapportera incidenter av överträdelse. Inwido strävar efter att kontinuerligt arbeta tillsammans med affärspartners som håller en hög etisk standard och som handlar i samma anda som Inwidos etiska riktlinjer.

Dessa är de etiska riktlinjerna för Inwido (Engelska)

 

Border