Border

Inwido och ledarskap – det handlar om att inspirera

På Inwido tror vi på en tydlig och stark kultur som ligger i linje med företagets värderingar och affärsmål. Vi förväntar oss en ärlig och rättfram kommunikation, där våra ledare banar vägen genom att skapa en öppen och bra arbetsmiljö för alla medarbetare.

Våra ledare förväntas vara modiga, driva förändringar och tänka i nya banor på ett inspirerande sätt. Vår kultur beskriver våra värderingar, beteenden och inställning till en mängd saker och våra ledare ska leva denna kultur. Vi talar om vikten av att inse fakta, vidta åtgärder och använda ärlig kommunikation som ett sätt att bygga förtroende.

Nyckeln till framgång är att kombinera våra värderingar och vår kultur genom en ledarstil som inspirerar och motiverar medlemmar i våra team i deras dagliga arbete. För den enskilde medarbetaren innebär detta ständig utveckling. Och för företaget skapar det värde för framtiden.  

Border