Border

Våra värderingar

Värderingar är nära knutna till de ambitioner och mål som en organisation har och präglar ledare och anställda i deras dagliga agerande. För att ständigt utvecklas som organisation är vi övertygade om vikten av att låta människor växa både i sin yrkesroll såväl som på ett personligt plan. Som vägledning och en guide för hur vi alltid ska arbeta på Inwido, lanseras våra värderingar december 2011 . 

Consumer in mind

Vårt mål är att förstå konsumentens förväntningar och agera utifrån dessa. För att leva upp till vad våra konsumenter och samarbetspartners förväntar sig av oss måste vi vara personligen engagerade och agera på ett ärligt och ett respektfullt sätt. ”Vi vill att alla har insikt i hur viktigt det är att använda ett konsumentperspektiv som vägledning i det dagliga arbetet.”

Courage to improve

Vi är proaktiva och strävar efter att vara i innovationens framkant inom allt vi gör. Vi uppmuntrar ett innovativt agerande för att nå våra mål och alltid hitta de bästa lösningarna. ”Vi är beredda att göra förändringar i tid, för att kunna genomföra våra företagsstrategier och uppnå våra mål.”

Competent people at hand

Genom att ha människor med rätt kompetens vill vi skapa engagemang och inspiration som kan få nya idéer att växa. Vi uppmuntrar varandra att dela kunskap och arbeta tillsammans. Genom vårt sätt att arbeta skapar vi motivation och förtroende. ”Vi behöver ha en öppen dialog. Istället för att undvika svåra ämnen eller situationer agerar vi med öppenhet även när vi ger kritik.”

Border