Border

Inwido ska alltid vara en attraktiv arbetsgivare när det gäller rekrytering av ny personal och att behålla och motivera befintlig personal. Vi måste alltid tänka kreativt genom hela rekryteringsprocessen, både internt och externt, inte minst när det handlar om kompetens och mångfald.

 • Pär Yngvesson

  Systems and Business Development

 • Sanne Hosbond

  Marketing Coordinator

 • Renée Zhang

  Purchasing Coordinator

 • Markuu Uotinen

  Marketing Manager

Border