Border

Media

Inwidos medierelationer kännetecknas av öppenhet, tydlighet, snabbhet och långsiktighet och ska följa våra etiska normer (på engelska). Vi anser att information och kommunikation är viktiga pusselbitar i byggandet av vår företagskultur. Därför är det viktigt att information från oss är sanningsenlig och lättillgänglig.

Klicka här för att prenumerera på pressmeddelanden från Inwido.

 

Border