Border

Fokus på miljön

Att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan är ett viktigt samhällsansvar. På Inwido understryker vi behovet för organisationer att hantera miljöfrågor på ett hållbart sätt. Inwido spelar en ledande roll i utvecklingen av fönster och dörrar som är både miljövänliga och energieffektiva. Dagens produkter ska inte bara minska energiförbrukningen och därmed klimatpåverkan, utan även tillverkas av miljövänliga material och vara en del av ett hållbart kretslopp. 

Vi vill leda utvecklingen av produkter som uppfyller kraven på energibesparing, samtidigt som vi arbetar aktivt för att minska eventuell negativ miljöpåverkan från vår verksamhet. Miljöaspekter ges också hög prioritet i våra inköpsprocesser.

Inwidos produkter är till majoriteten träbaserade och tillverkas av råvaror som oftast är närproducerade, vilket är bra ur hållbarhetssynpunkt.

Vi driver på och övervakar kontinuerligt utvecklingen av nya material för att garantera att de är anpassade till en hållbar miljö. Vår ambition är att alltid ha en ansvarsfull helhetssyn på miljöfrågorna.

Border