Border

Verksamhet

Inwido tillverkar och säljer fönster och dörrar under ett tjugotal nationella varumärken. Vi fokuserar på både konsument- och industrimarknaden och uppnår på så vis en bred marknadstäckning. Försäljningen till konsumentmarknaden står dock för majoriteten av försäljningen med omkring 70 procent. Produkterna marknadsförs främst via nationella varumärken. Inwidos mål är att dessa varumärken ska vara nummer ett eller två inom sina segment på respektive marknad. Försäljningen till konsumenter sker huvudsakligen via återförsäljare eller direkt via mindre byggbolag och snickare alternativt egna säljare som då också erbjuder installation.

Resterande cirka 30 procent av Inwidos försäljning sker till industriella kunder som husfabriker och stora byggbolag. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder. Industrikunderna handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt.

Under det senaste året har Inwido genomfört ett stort arbete för att ytterligare fokusera erbjudandet till slutkunderna – konsumenterna – på ett ännu tydligare sätt. Det gäller allt från utveckling av en tydlig varumärkesstrategi, till start av fokusgrupper för ökad konsumentförståelse. Det finns flera skäl till att Inwido önskar en allt tydligare konsumentinriktning genom hela organisationen:

  • Redan i dag utgör konsumentmarknaden drygt 70 procent av försäljningen
  • Konsumentmarknaden är mindre konjunkturkänslig
  • En ökad närvaro hos konsumenterna skapar en bättre förståelse för de som verkligen lever med produkterna och insikten om kunderna kan användas till ökad innovation
  • En ökad varumärkeskännedom skapar i sin tur även ett bättre anseende bland leverantörer, finansiella aktörer och andra intressenter
Border