Företagsprofil

Nordisk marknadsledare på fönster redo för nästa steg

Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Vi levererar smarta lösningar som förbättrar livet hemma. Omsättningen är cirka 5,7 MDR SEK. År 2016 gjorde vi en rörelsevinst på 673 MSEK. Vi sysselsätter drygt 4000 personer och har huvudkontor i Malmö.

Starkt nordiskt fäste: Inwido har verksamheter i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt försäljning i ytterligare 15 länder. På alla våra marknader är vi ledare eller tydlig utmanare. I Norden är vi störst med cirka 30 procent av marknaden. Viktiga drivkrafter för oss är renoveringar och moderniseringar, som står för ungefär två tredjedelar av marknadsvolymerna. Nybyggnationsmarknaden står för resten.

Konsumenten i fokus: Vi jobbar med lösningar som förbättrar människors liv hemma. Därför har vi en konsumentfokuserad strategi. Det hjälper oss både att arbeta på effektivast sätt och ger oss möjlighet till bättre lönsamhet. Av Inwidos försäljning går cirka 70 procent till konsumenter via olika kanaler. Industrikunder som husfabriker och byggbolag utgör resten.

 

 

Försäljning per segment 2016


Starka lokala varumärken: I vår portfölj finns drygt 20 starka lokala varumärken, till exempel Elitfönster och Tiivi. Eftersom varje marknad har egna standarder, regleringar och preferenser vad gäller både utförande och säljkanaler, är lokal närvaro viktigt för oss. På så sätt kan vi möta konsumenternas lokala skillnader i smak och inriktning. Samtidigt kan vi på central nivå se till att skapa samordningsvinster. Sammantaget gör det oss väl rustade att ta nästa steg i vår utveckling.

 

Våra strategiska ambitioner

Marknader
Inwido strävar efter att skapa ett konsumentinriktat företag med förstklassig försäljning och marknadsföring. Inwidos ambition är att växa lönsamt på utvalda marknader, segment och distributionskanaler i Europa.

Produkt
Inwido ska utveckla nästa generations smarta och innovativa fönster och dörrkoncept tillsammans med tillbehör som möter konsumenternas behov och ökar människors välbefinnande.

Effektivitet
Inwido har som mål att skapa en koordinerad och effektiv koncern med rätt ledarskap, samarbete och utnyttjade samordningsvinster för att uppnå bästa möjliga operationella effektivitet. Inwido strävar efter att alltid ha de bästa människorna och kompetenserna för verksamheten.

Inwidos värdekedja