Koncernledning

I koncernledningen ingår förutom verkställande direktören, cheferna för de fyra affärsområdena samt de fyra stabscheferna. Koncernledningen har månadsvisa koncernledningsmöten under ledning av verkställande direktören. Mötena följer en föredragningsplan och protokollförs.

I koncernledningen utövas den löpande ekonomiska och affärsmässiga styrningen och uppföljningen av koncernens aktiviteter. Koncernledningen arbetar också kontinuerligt med att identifiera synergier, förvärvs- och strukturmöjligheter samt att anpassa verksamheten för optimering av kundnytta och lönsamhet.

Nedan följer en presentation av ledningsgruppen med uppgift om födelseår, utbildning, anställningsår, övriga uppdrag samt tidigare befattningar. För information om respektive persons innehav av Inwido aktier vänligen gå in på Finansinspektionens hemsida.

 

Håkan Jeppsson
President and Chief Excutive Officer, CEO
Född: 1961
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet samt ett flertal utbildningsprogram för ledande befattningshavare
Anställd sedan: 2009, i koncernledningen sedan 2009
Tidigare befattningar: VD och koncernchef för BE Group AB (2002-2009), VD för Papyrus AB (1999-2002) där han även var styrelseledamot
Johan Berg
Senior Vice President, Finland
Född: 1961
Utbildning: Civilekonom, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Anställd sedan: 2017, i koncernledningen sedan 2017
Tidigare befattningar: Managing director Loreal Baltics (2015-2017), Managing director Loreal Australia & New Zealand (2010-2015), Managing director Loreal Finland (2005-2010)
Mikael Carleson
Senior Vice President, EBE
Född: 1962
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet
Anställd sedan: 2012, i koncernledningen sedan 2012
Tidigare befattningar: SVP Inwido Sweden (2014-2017), SVP Inwido EBE (2012-2014), Cardo President Region EMEA & Global Manager Service Operations Cardo Flow solutions (2009-2011), Höganäs President Region Europe (2008-2009)
Henrik Hjalmarsson
Senior Vice President, Sverige-Norge
Född: 1976
Utbildning: Master of Science Mechanical Engineering and Technology Management, Lunds Universitet
Anställd sedan: 2017, i koncernledningen sedan 2017
Tidigare befattningar: CEO Findus Nordic (2016-2017), CEO Findus Sverige och Danmark (2014-2016), Commercial Director Findus Sverige och Danmark (2013-2014), Sales Director Findus Sverige och Danmark (2012-2013)
Lars Jonsson
Senior Vice President, Operations and Development
Född: 1965
Utbildning: Juridik och personalvetenskap, Högskolan Väst och olika internationella ledarskapsprogram
Anställd sedan: 2015, i koncernledningen sedan 2015
Tidigare befattningar: Executive VP/COO Specma Group AB (2012-2015), CEO Crane AB (2010-2012)
Asger Drewes Jörgensen
Senior Vice President, Danmark
Född: 1975
Utbildning: Civilekonom, Copenhagen Business School
Anställd sedan: 2016, i koncernledningen sedan 2016
Tidigare befattningar: President & CEO Arla Foods USA (2012-2015), Head of Strategy Execution Arla Foods Germany/Netherlands (2012)
Jonna Opitz
Senior Vice President, Marketing, Sales & Communication
Född: 1969
Utbildning: Executive MBA, Lunds Universitet, Filosofie kandidat Media & Kommunikation, Växjö universitet
Anställd sedan: 2009, i koncernledningen sedan 2009
Tidigare befattningar: Informationschef för ReadSoft AB (2006-2009), Informationschef för PartnerTech AB (2001-2006)
Peter Welin
Chief Financial Officer, CFO
Född: 1973
Utbildning: Filosofie magister i ekonomi, Lunds universitet
Anställd sedan: 1998, i koncernledningen sedan 2004
Tidigare befattningar: Affärsområdeschef inom Inwido Sverige AB (2003- 2004), VD för Allmogefönster i Sverige (2000-2003)
Lena Wessner
Senior Vice President, Human Resources, Organisation and Sustainability
Född: 1961
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet
Anställd sedan: 2010, i koncernledningen sedan 2010
Tidigare befattningar: Personalchef E.ON ES (2009-2010), Head of HR Operations Sony Ericsson Mobil Communication AB (2006-2009)