Ledarskap

Inwido och ledarskap – det handlar om att inspirera

På Inwido tror vi på en tydlig och stark kultur som ligger i linje med företagets värderingar och affärsmål. Vi förväntar oss en ärlig och rättfram kommunikation, där våra ledare banar vägen genom att skapa en öppen och positiv arbetsmiljö för våra medarbetare.

Våra ledare förväntas vara modiga, driva förändring och tänka i nya banor på ett inspirerande sätt. Vår kultur beskriver våra värderingar, beteenden och attityd till olika saker och våra ledare ska ”leva” denna kultur. Vi talar om vikten av att inse fakta, att agera och att använda ärlig och rak kommunikation som ett sätt att bygga förtroende.

Nyckeln till framgång är att kombinera våra värderingar och vår kultur i en ledarstil som inspirerar och motiverar våra anställda i deras dagliga arbete. För den enskilde medarbetaren innebär detta en möjlighet att ständigt utvecklas och för bolaget skapar det värde för framtiden.

Våra ledare måste vara förebilder och goda ambassadörer för Inwido och det är absolut nödvändigt att de agerar och uppför sig i enlighet med Inwidos värderingar och vår Code of Conduct. Våra ledares agerande sätter normen för ”the Inwido way”.