Kalender

Här finner du information om kommande kalenderhändelser för Inwido

Tyst period

Inwido tillämpar en tyst period från kvartalets utgång till dess publicering av delårsrapporter och bokslutskommunikéer sker.  

Kalendern uppdaterades 20 november 2017.

Februari 01 2018 Bokslutskommuniké, januari - december 2017
April 2018 Årsredovisning 2017
April 26 2018 Delårsrapport januari-mars 2018
Maj 09 2018 Årsstämma 2018
Juli 16 2018 Delårsrapport januari-juni 2018
Oktober 23 2018 Delårsrapport januari-september 2018