Om Inwido

Europas största leverantör av fönster:

Inwido, Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörna. Varje år köper konsumenter på fler än 15 marknader över två miljoner produkter från Inwido. 2016 var Inwidos omsättning 5,7 MDR SEK med en rörelsevinst på 673 MSEK. Av omsättningen stod konsumentsegmetet för cirka 70 procent, medan industriaktörer utgjorde resten. Inwido har cirka 4000 medarbetare och huvudkontor i Malmö.

Inwido utvecklar, tillverkar och säljer önster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör till konsumenter, snickare, installatörer, byggbolag och husfabriker. Våra huvudsakliga marknader är Danmark, Finland, Norge, Sverige, Irland, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike. I Norden är vi marknadsledare på fönster.

Starka varumärken:

Eftersom byggstandarder och lokala preferenser skiljer sig mycket åt är Inwidos produkter nästan uteslutande måttbeställda och unikt konfigurerade med till exempel beslag, spröjs och färg för varje specifik order.

Inwidos varumärkesportfölj innefattar flera välkända och lokala varumärken, bland annat Elitfönster (Sverige), Diplomat (Norge, Sverige), Hajom (Sverige), SnickarPer (Sverige), Sokolka (Polen), Pihla (Finland), Tiivi (Finland), KPK (Danmark) och Outline (Sverige och Danmark).