Produktion

Inköp, produktion och logistik

Inköp, produktion och logistik är centrala funktioner för oss. Genom att utnyttja vår styrka som koncern kan vi både öka vår lönsamhet och utveckla nya smarta produkter med hög kvalitet och funktionalitet. Vi strävar ständigt efter fler möjligheter att samordna utvecklingsinsatser, utnyttja synergier och minska inköpskostnader med långsiktigt hållbara metoder. Inwido har i dag sammanlagt 29 produktionsanläggningar i sju länder: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, England och Estland.

Inköp

Inwidos inköp styrs centralt i koncernen. Det ger oss stordriftsfördelar och ökar vår förhandlingsstyrka. Vi ingår centrala avtal med leverantörer vad gäller de viktigaste råvarorna som trä, aluminium, isolerglas och färg. Avtalen nyttjar sedan de lokala bolagen för sina inköp, samtidigt som marknadsspecifika produkter och material köps in lokalt. På så vis utnyttjar vi koncernens storlek samtidigt som vi tillgodoser behovet av flexibilitet och lokal anpassning.

Produktion

De allra flesta av våra produkter tillverkas måttbeställda, är unikt konfigurerade och utgörs av flera delar och komponenter. Våra produktionsprocesser blir därför arbetsintensiva och kräver kunniga, erfarna medarbetare. ”Lean”är ett centralt begrepp för oss. Under de senaste åren har vi arbetat hårt med Lean som metod för att rationalisera och utveckla vår produktion. Bland annat har vi slagit samman produktionsenheter och integrerat våra leverantörer i tillverkningsprocesserna. Ytterligare ett exempel är att vi börjat införa produktplattformar, som skapar effektivitet genom att vi kan tillverka flera olika typer av produkter utifrån samma bas.

Logistik

Inwidos alla produktionsanläggningar hanterar många olika och unikt anpassade beställningar samtidigt, beställningar som sedan ska forslas till en rad olika adresser. Det är en komplex logistikkedja som ställer höga krav på noggrannhet och effektivitet. Vi ser kontinuerligt över lagerhantering och logistik för att hitta samordningseffekter, som till exempel minimerat antal transporter. Lagerhanteringen sköter vi själva för att få koncernövergripande kontroll, medan transporttjänster hyrs in av externa aktörer.