Så ser vi på socialt ansvar

Vi har ett ansvar gentemot våra kunder att erbjuda produkter som producerats med respekt för mänskliga villkor och rättigheter. Ett av våra tre prioriterade fokusområden inom hållbarhet är att våra medarbetare ska ha en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta på en internationell marknad innebär krav på att handla i överensstämmelse med gällande lagstiftning och normer. För att säkerställa detta ända ner på underleverantörsnivå arbetar vi med noggranna riktlinjer och rutiner som finns samlade i vår Uppförandekod. Där slår vi fast vad vi kräver av våra underleverantörer när det gäller socialt ansvar.