Styrelse

Styrelsen i Inwido AB består av fem ordinarie ledamöter valda av årsstämman. Nedan följer en presentation av styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, utbildning, år för inval i styrelsen, övriga uppdrag samt tidigare befattningar.

För information om respektive persons innehav av Inwido aktier vänligen gå in på Finansinspektionens hemsida.

Georg Brunstam
Styrelseordförande sedan november 2017
Född: 1957
Utbildning: Civilingenjör
Medlem av styrelsen sedan: 2017
Övriga uppdag: Styrelseordförande Hexpol AB, styrelsemedlem Beckers Industrial Coatings Holding AB, Melker Schörling AB (publ) och Nibe Industrier AB.
Tidigare befattningar: VD HEXPOL AB (publ), VD Nolato AB (publ), Group managment och BA President Trelleborg AB (publ)
Anders Wassberg
Styrelseledamot
Född: 1965
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers
Medlem av styrelsen sedan: 2009
Övriga uppdag: VD och koncernchef för Ballingslöv International AB, Ordförande Kährs Holding AB
Tidigare befattningar: VD för AB Gustaf Kähr, VD för Beijer Byggmaterial AB
Benny Ernstson
Styrelseledamot
Född: 1949
Utbildning: Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet.
Medlem av styrelsen sedan: 2004
Övriga uppdag: Företagskonsult, styrelseordförande Svensk Husproduktion AB
Tidigare befattningar: VD för Universal Hardwood Flooring, VD och affärsområdeschef i Tarkett AB, affärsområdeschef i Nobia AB, divisionschef i Perstorp AB samt i LB Invest AB.
Astrid Simonsen Joos
Styrelseledamot
Född: 1973
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan BI, Norge
Medlem av styrelsen sedan: 2017
Övriga uppdag: VD Philips Lighting Nordics, Styrelseledamot DI Digital
Tidigare befattningar: VD Creuna Denmark, Marknadschef Microsoft Norge och Danmark, Försäljningschef Microsoft
Sisse Fjelsted Rasmussen
Styrelseledamot
Född: 1967
Utbildning: Cand.merc.aud. Handelshögskolan i Köpenhamn.
Medlem av styrelsen sedan: 2015
Övriga uppdag: CFO/Executive Vice President Scandinavian Tobacco Group (STG)
Tidigare befattningar: Auktoriserad som revisor i Danmark, Nordisk ekonomidirektör Grey Global Group, Partner Deloitte.

Ledamöter valda av de anställda

Robert Wernersson
Styrelseledamot
Född: 1965
Medlem av styrelsen sedan: 2012
Övriga uppdag: Styrelseledamot i styrelsen för Inwido Produktion AB och Elitfönster AB, ordförande för Unionen Växjö
Tony Johansson
Styrelseledamot
Född: 1967
Medlem av styrelsen sedan: 2012
Övriga uppdag: Styrelseledamot i GS avdelning 3 Halland/Kronobergs fackförening
Carin Kärrå
Arbetstagarrepresentant (suppleant)
Född: 1964
Medlem av styrelsen sedan: 2016
Övriga uppdag: -

Auktoriserad revisor

Thomas Forslund
Auktoriserad revisor, KPMG AB
Född: 1965
Övriga uppdag: Revisor för Inwido AB sedan 2016