Vår strategi

Konsumenten i fokus
Cirka 70 procent av Inwidos försäljning går till konsumenter via olika försäljningskanaler. Resterande försäljning går till industriella aktörer som byggbolag och husfabriker. Den röda tråden för oss är alltid slutanvändarna. Därför har vi en konsumentfokuserad strategi.

Våra strategiska ambitioner

Marknad - Konsumentdrivet europeiskt företag

  • Skapa ett konsumentdrivet företag med förstklassig försäljning och marknadsföring. 
  • Växa med lönsamhet på/i utvalda europeiska marknader, segment och distributionskanaler.

Produkter - Nya smarta produkter och koncept
Utifrån konsumentens perspektiv utveckla nästa generations smarta och innovativa fönster- och dörrkoncept samt tillbehör för att kunna bidra med:

  • minskade boendeomkostnader 
  • miljöanpassade produkter
  • smart design
  • ökad säkerhet
  • bättre användarvänlighet

Effektivitet - Koncerneffektivitet

  • Att som en enad koncern med rätt ledarskap kunna samarbeta och utnyttja samordningsvinster för att på så sätt uppnå bästa möjliga operationella effektivitet.
  • Sträva efter att alltid ha de bästa människorna och kompetenserna för verksamheten.

Finansiella mål

Försäljningstillväxt
Inwidos mål är att växa organiskt mer än marknaden på bolagets nuvarande marknader och genom selektiva förvärv och initiativ i Europa.

Lönsamhet
Inwidos lönsamhetsmål är en operationell EBITA-marginal om 12%.

Vi bedömer att lönsamhetsmålet kommer att kunna nås inom några år. Detta baseras på de förbättringsåtgärder som vidtagits och existerande planer. Lönsamhetsmålet bygger dessutom på att förutsättningarna för den generella marknadsefterfrågan inte ändras dramatiskt. Under år med sämre marknadsutveckling kommer Inwido förmodligen inte att nå sitt lönsamhetsmål. I sådana fall kommer Inwido att vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten, vilket vi historiskt visat oss kapabla till.

Kapitalstruktur
Nettoskuld I förhållande till operationell EBITDA ska, med undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 ggr.