Vision, mission och affärsidé

Vår vision:

Att, genom fokus på konsumentens behov, vara den ledande förebilden i Europa inom fönster och dörrar med tillbehör.

Vår mission:

Ett bättre liv hemma. 

Vår affärsidé:

Inwido erbjuder fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör till konsumenter, byggbolag och husfabriker i Europa. Med fokus på kunders och slutanvändares behov, utvecklar och levererar vi innovativa produkter och tjänster med attraktiv design som ökar människors välbefinnande genom sänkta levnadsomkostnader, mindre miljöpåverkan samt ökad säkerhet och komfort.

Vår affärsmodell:

Inwidos affärsmodell förenar lokal anpassning med stordriftsfördelar. Vår huvudsakliga försäljning – drygt 70 procent – sker till konsumentmarknaden. Produkterna marknadsförs främst via nationella varumärken. Försäljningen till konsumenter sker huvudsakligen via återförsäljare eller direkt via mindre byggbolag och snickare, alternativt genom egna säljare som då också erbjuder installation. Resterande cirka 30 procent av Inwidos försäljning sker till industriella kunder som husfabriker och stora byggbolag.