Fönsterskola

Vad kan du om luft, bågposter och ädelgas?

Vi på Inwido brinner för fönster och delar gärna med oss av vår kunskap. Här följer några viktiga fönsterbegrepp som alla med intresse för nybyggnad och renovering kan ha nytta av.

Spröjs

Spröjs används för att stilmässigt anpassa fönstren till att passa just ditt hus. Det finns många olika spröjsalternativ för att kunna återskapa så många stilar och tidsepoker som möjligt.

Fast spröjs/äkta spröjs

Tillverkas av trä. Monteras i det yttersta glaset med kittfals i 1+1-glas och 2+1-glasfönster. Dessa spröjs är glasdelande.

Löstagbar spröjs

Tillverkas av komposit, aluminium eller trä. Knäpps fast på det yttersta glasets utsida på 2- eller 3-glaskassetter. Kan enkelt tas bort vid fönsterputs.

Mellanglasspröjs

Tillverkas av aluminium. Placeras mellan glasen i glaskassett och är inte glasdelande. Förblir lika snygga år efter år. Blir inte smutsiga och är aldrig i vägen vid fönsterputsning.

Fönsterluft

Utseendemässig indelning inom samma karm. Lufterna styrs främst av öppningsbarhet, men begreppet används även vid icke öppningsbara enheter inom samma karm.

Bågpost

Tillverkas av trä eller aluminium och används för att få ett 1-luftsfönster att se ut som ett flerluftsfönster. Bågposter är fasta och glasdelande. Används t ex när man vill få ett 1-luftsfönster att utseendemässigt uppfattas som 2-luft.

Energivärde U-värde

U-värde är ett mått på fönsters värmeisolerande egenskaper. Ju lägre värde desto bättre isolerande förmåga. U-värdet mäts i fönstrets totala konstruktion, dvs trä och glas tillsammans. Glas har alltid bättre U-värde än trä. För att förbättra U-värden finns ett antal tekniska lösningar. Glas, ädelgaser och glasdistanser är detaljer som man laborerar med.

Isolerglas

Isolerglas är ett ”glaspaket” som är sammansatt av två eller tre glas med en distans. Paketet är förseglat och har inte någon form av ventilation. För att erhålla låga U-värden är utgångspunkten oftast ett 3-glas paket. Energiglas har en osynlig kemisk beläggning på insidan av glaset som hindrar värmebortfall.

Ädelgas

I isolerglaskonstruktioner används argon och i vissa fall kryptongas för att förbättra U-värdet. Dessa ädelgaser utvinns från luft och är helt ofarliga. Ädelgaser isolerar från värmeförluster bättre än luft.

Glasdistanser

Glasdistanser sitter mellan glasen i en isolerglaskassett. För att uppnå förbättrade U-värden kan kompositklädda glasdistanser användas. På glasdistansen finns information om tillverkningsdatum och isolerrutans sammansättning.

Kondens

På insidan - Kondens på fönstrets insida uppkommer då varm och fuktig rumsluft kyls ned på en kall glasyta och avsätts i form av imma. Orsaken kan till exempel vara kvarvarande byggfukt eller oftare otillräcklig ventilation intill fönstret. Ett tätt gardinarrangemang eller att fönsterbrädan sitter monterad för nära väggen kan hindra luften att cirkulera intill fönstret och därmed ge upphov till kondens.

På utsidan - När ett mycket välisolerat fönster sitter placerat i ett oskyddat läge, eller i ett läge där luftfuktigheten är hög, kan i enstaka fall utvändig kondens uppstå. Imma bildas i regel på natten och försvinner under morgontimmarna. Orsaken är att rutan isolerar så effektivt att nästan ingen värme tränger ut till det yttersta glaset. Det gör att ytterrutan en klar natt till och med kan bli kallare än utomhusluften. Den höga luftfuktigheten avsätts då som tillfällig kondens på fönstrets utsida. Vanligtvis händer det under höst och vår, då temperaturskillnaden mellan natt och dag är mycket stor. På morgonen värms luften och rutan upp utifrån och kondensen dunstar bort. Utvändig kondens på ett fönster är alltså inte ett tecken på att något är fel med det, utan är ett fysiskt bevis på att fönstret isolerar extremt väl.

Fast karm

Ett icke öppningsbart fönster. Ett ekonomiskt alternativ t ex vid placering intill fönsterdörr eller vid stora partier.

Sidhängt fönster

Det traditionella svenska utåtgående fönstret med gångjärn på sidan.

Överkantshängt fönster

Samma konstruktion som ett sidohängt fönster men med gångjärnen i överstycket.

Vridfönster

Fönster med beslag som gör det möjligt att vrida runt fönsterbågen 180 grader, så att fönstrets utsida hamnar inåt rummet. Praktiskt vid fönsterputsning!

DB RW

Mått på fönstrets ljudisolerande egenskaper. Ju högre värde, desto bättre förmåga. Buller halveras vid var femte enhet. Exempel: vid dB Rw 45 har ljudet halverats två gånger jämfört med dB Rw 35.

Modulmått

Alla våra fönster benämns med modulmått, dvs efter ”hålet i väggen”. Karmens yttermått är något mindre (10-20 mm) för att kunna justera och dreva. Exempelvis är ett vridfönster 10x10 (dm) i verkligheten 980x980 mm.

Måttagning

Mått på fönster och dörrar anges alltid i bredd x höjd. Fönsterstorleken mäts alltid med modulmått. Detta får du enklast genom att mäta ”hålet i väggen”. Prata med din bygghandlare eller snickare om du är osäker.

Spaltventil

Monteras i karmöverstycket för tilluft.