Företagskultur

Inwidos värderingar – hur vi arbetar tillsammans

Våra värderingar vägleder oss i vårt arbeta för att vi ska kunna uppfylla våra verksamhetsmål och hur vi samarbetar med kollegor, kunder och samarbetspartners. En värdering är inte en absolut sanning, utan ett verktyg att använda för att lösa olika situationer.

Våra värderingar är tydligt kopplade till vår ledarskapskultur och hur vi tillsammans arbetar för att utveckla en inspirerande och stimulerande arbetsmiljö.

Med hjälp av våra värderingar kan vi tillsammans komma fram till lösningar för att nå våra mål och därigenom öka människors välbefinnande.

Consumer in mind

Vårt mål är att förstå konsumentens förväntningar och behov och agera utifrån dessa. För att kunna leva upp till detta måste vi vara engagerade, uppträda ärligt och visa respekt.  

“Vi vill att alla anställda inom Inwido ska ha förståelse för och arbeta med ett konsumentperspektiv.”

Courage to improve

Vi uppmuntrar ett innovativt tänkande och agerande för att nå våra mål och för att alltid ligga i framkant i det vi gör.

“Vi är förberedda på att genomföra förändringar i tid för att kunna uppfylla vår strategi och nå våra mål”

Competent people at hand

Genom rätt kompetens vill vi skapa involvering och inspiration för att kunna utvecklas som medarbetare och bolag. Vi uppmuntrar varandra att dela med oss av våra kunskaper och arbeta tillsammans. Genom vårt sätt att arbeta bygger vi motivation och förtroende hos våra medarbetare.

”Vi värdesätter öppen och ärlig kommunikation och förväntar oss detta när vi ger varandra feedback.”