Historia

Grunden till den svenska verksamheten inom Inwido lades 1924 då Lenhovda Snickerifabrik startade i närheten av Växjö i Småland. Fabriken tillverkade byggnadssnickerier, från fönster och kyrkbänkar till köksinredning och trädgårdsmöbler. Många andra fabriker, som idag ingår i Inwidos svenska verksamheter, har utvecklats på liknande sätt.

1954 specialiserade sig Lenhovda Snickerifabrik på träfönster och under 1960-talet blev bolaget först i Sverige med att erbjuda kunderna målade och färdigglasade fönster. Fabriken bytte också namn till Elitfönster. Under byggkrisen på 1990-talet fusionerades Elitfönster med en annan fönsterspecialist, Myresjöfönster. De blev ett och samma företag med det gemensamma namnet Elitfönster. Detta företag utgjorde senare basen för det som idag är Inwido.

Flera av de äldsta och mest kända svenska fönster- och dörrföretagen ingår idag i Inwido Sverige. Hajom, grundat 1911, Elitfönster, grundat 1924, dörrvarumärket SnickarPer, grundat 1935 och ERA Fönster grundat 1967 är några exempel på verksamheter som under hela 1900-talet levererat kvalitativa, gedigna och äkta snickeriprodukter framställda med hantverksskicklighet och en känsla för trä.