Kompetensutveckling

Vi tror att det finns ett starkt samband mellan våra anställdas kompetens och de resultat vi uppnår. Som en konsekvens av detta är HR en strategisk prioritering och grund för framtida framgång.

Att finna och utveckla de rätta medarbetarna för framtiden är avgörande för alla företag. Inwido använder flera olika verktyg för att säkra kompetens och succession.

Identifiera vilka kompetenser vi behöver

Vi utvärderar och analyserar kontinuerligt vår kompetens såväl som framtida behov. 2012 initierade vi en process för att utvärdera våra ledare i våra olika affärsområden. Denna process genomförs årligen avseende kompetensutveckling, talangförsörjning och succession.

Ledarskapsutbildning

På Inwido har vi en ledarskapsutbildning i olika steg med olika fokusområden. Dessa utbildningar är viktiga för att vi ska kunna ha de bästa ledarna och säkerställa att vi alla har ett gemensamt sätt att se på utveckling och ledarskap. Att ha de rätta och mest kompetenta ledarna gör skillnad och har stor betydelse för vår affär och vår kultur.

Uppmuntra intern rörlighet

Vi tror på att utveckla våra talanger inom företaget, inte minst då dessa personer redan har en förståelse och känsla för vår företagskultur. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare till att arbete över gränserna, geografiskt såväl som professionellt.

Strävan efter mångfald

Vi strävar efter mångfald som speglar det omgivande samhället då det gör oss mer dynamiska i vår egen utveckling och ger oss ett bredare perspektiv. Ett av våra strategiska mål är att minst 25 procent av företagets ledande positioner ska innehas av kvinnor. I våra rekryteringsprocesser finns det alltid en medvetenhet kring vikten av mångfald.