Konsumenttrender

Konsumenten i fokus

Den övervägande delen av våra produkter hamnar i hemmiljöer. Det gör konsumentinsikt till en viktig grundbult för oss. Vi följer noga vad som styr människors investeringar i sina hem, från megatrender som urbanisering och energiregleringar till snabbrörliga inredningstrender, ända ner på lokal nivå.

Miljöpåverkan, kostnadseffektivitet, attraktiv design och att känna sig säker och komfortabel är faktorer vi vet är viktiga för konsumenten. Vi har det senaste decenniet också sett fler och fler bevis för att vi lever i en föränderlig tid. Förändringar i hur konsumenter ser på hemmet, drömmar, tid, miljön och hur de konsumerar går allt snabbare. Tillsammans med den digitala revolutionen och nya sätt att söka och köpa varor och tjänster, liksom den finansiella oron de senaste åren, har det skapat nya konsumenttrender.

För att strukturera vår kunskap har vi formulerat ett antal konsumentarketyper. Arketyperna motsvarar olika önskemål och behov som vi ser hos konsumenterna och fungerar på samtliga våra marknader. Med dessa som utgångspunkt får vi en tydligare bild av slutkonsumenternas olika behov. Det hjälper oss att styra både vårt arbete med produktutveckling, vår lokala varumärkesutveckling samt våra val av försäljningskanaler. 

Sedan 2012 har vi gett ut två trendrapporter som på olika sätt går på djupet med konsumenternas beteenden:

”Renovera hemma – himmel eller helvete” (2014)

A window to the future of homes (2012)