Marknad

Den svenska marknaden

Den svenska fönster- och dörrmarknaden, där Inwido är marknadsledare, omsätter cirka 1 961 MSEK. De svenska konsumenterna föredrar oftast fönster och dörrar i trä och trä-/aluminium. Själva marknaden är relativt mogen, med tre dominerande aktörer. Inwido är marknadsledare.

Marknadssektorer

Fönster- och dörrmarknaden delas upp i bostäder och yrkesbyggnader/anläggningar. Inwido Sverige är framför allt verksamt inom marknadssektorn bostäder. På den svenska fönstermarknaden utgör bostadssektorn cirka två tredjedelar av den totala marknaden. Bostadssektorn delas i sin tur upp i renovering och nybyggnation, där försäljningen till renovering utgör cirka två tredjedelar. Merparten av försäljningen inom Inwido Sverige (60-65 % procent av omsättningen) sker inom renovering.  

Försäljning

Inwido arbetar med flera olika typer av försäljningskanaler, anpassat till lokala preferenser. I konsumentsegmentet tas köpinitiativet av en konsument. Själva köpet kan sedan ske antingen via direktförsäljning eller via snickare, installatörer och mindre byggbolag eller återförsäljare som byggfackhandel och byggvaruhus. När en industrikund tar köpinitiativet är försäljningskanalerna husfabriker eller byggbolag.

Omkring 55 procent av den svenska omsättningen kommer från konsumentsgementet. I industrisegmentet säljer Inwido direkt till stora byggbolag samt till hustillverkare som exempelvis Fiskarhedenvillan, Eksjöhus, Trivselhus, Myresjöhus och Götenehus.

Inwidos varumärken Diplomat, Elitfönster, ERA fönster, Hajom, Hemmafönster, Outline och SnickarPer når våra kunder och konsumenter via olika kanaler. 

Diplomat Dörrar säljs via återförsäljare inom byggfackhanden och i byggvaruhus.

Elitfönster, det mest sålda fönstervarumärket i Sverige, marknadsförs och säljs via återförsäljare i byggfackhandel, samt direkt mot rikstäckande byggentreprenörer och hustillverkare.

ERA Fönster säljs via glasmästare och utvalda återförsäljare framför allt i västra Sverige.

Hajom marknadsförs framförallt mot arkitektledet och säljs framförallt direkt till kunder och konsumenter men också via byggfackhandel och till hustillverkare.

Hemmafönster säljer och marknadsför fönster och dörrar med ett koncept där allt från konsultation, installation och slutstädning ingår.

Outline säljs via återförsäljare inom byggfackhandel och byggvaruhus.

SnickarPer, marknadsförs mot arkitektledet och säljs framförallt via byggfackhandel.