Miljö

Så ser vi på miljöansvar

Inwido kan bidra till minskad miljöpåverkan på flera sätt: För det första kan vi aktivt minska vår egen påverkan. Det gör vi genom att effektivisera processer, använda förnybara råvaror och prioritera hållbart producerat trä. Lokalt baserade verksamheter hjälper oss också att hålla nere utsläpp från transporter. För det andra kan vi bidra indirekt genom att erbjuda konsumenterna energieffektiva fönster och dörrar så att de i sin tur kan minska sin energiförbrukning, och därmed även sin klimatpåverkan.

Vi följer alla legala krav som ställs på oss vad gäller miljöpåverkan från våra verksamheter och genomför löpande miljöcertifieringar. När det gäller våra leverantörer så kräver vi att de ska följa respektive lands miljölagar och miljöbestämmelser. Vi har därför tagit fram en utvärderingsprocess för underleverantörer för att, i den mån det är möjligt, försäkra oss om att de arbetar på ett långsiktigt hållbart sätt genom hela leveranskedjan.

Vår primära miljöpåverkan från produktionen är utsläpp i atmosfären från lösningsmedel samt stoft som uppstår vid ytbehandling, impregnering och användande av bränslepannor.