Ökat välbefinnande

Fönster och dörrar handlar om välbefinnande

Inomhusklimatet har stor inverkan på hur människor mår, inte minst i det kalla nordiska klimatet. Somliga tillbringar så mycket som 90 procent av sina liv inomhus – i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen eller i sport- och fritidslokaler. Även dagsljus har stor betydelse för välmåendet.

Moderna fönster och dörrar kan därför göra stor skillnad för hur människor mår inomhus. Det kan förbättra luftkvaliteten, minska buller utifrån och öka ljusinsläppet. Stora fönsterpartier med bra isolering gör det idag möjligt att öka fönsterytan och öka ljusinsläppet utan att energiförbrukningen går upp. Energieffektiva produkter krymper dessutom elräkningen och ökar värdet på fastigheten.

Men välbefinnande handlar om ännu fler faktorer. Med smarta lösningar går det att ytterligare förbättra till exempel trygghet och komfort. Det kan till exempel vara fönster och dörrar som går att låsa upp smarta via telefonen, eller dimbara glas som erbjuder möjligheten att växla mellan att slippa insyn och öppna för utsikt. Inte att förglömma är vikten av design. Att kunna njuta av produkter som har just den form och det uttryck som man tycker allra bäst om, är en viktig del av människors välbefinnande.