Organisation

Inwido Sveriges verksamhet är indelat i områdena Försäljning & Marknadsföring, Operations (produktion, inköp och logistik), R&D och Administration (Ekonomi, HR, IT). Huvudkontoret för Inwido Sverige ligger i Vetlanda

.

Inwido Sverige är ett av fem affärsområden inom Inwidokoncernen. Att vara en del av en koncern är en fördel i vår strävan att ständigt förbättra vår verksamhet. Vi ska klara stor lokal dynamik och samtidigt kunna ta tillvara på centrala synergier och stordriftsfördelar.